PURECO Environment SRL

Bucharest, 13 Constantin Radulescu Motru Str., Ap. 44
Tel: +40 21 330 02 36
Fax: +40 21 330 02 36
office@pureco.ro
pentru o natura mai curata,
bine mediul de resurse şi, astfel, economică durabilă...

Separatoare de hidrocarburi sau grasimi - Envia TNC

Echipamentele asigură un randament superior prin utilizarea tehnologiilor tradiţionale de separare. Funcționează fără energie electrică sau adaos de substanţe chimice. Dispozitivul de siguranţă inclus protejează utilizatorul de consecinţele unei eventuale poluări de mediu, împiedicând transmiterea mai departe a hidrocarburilor colectate în sistemul de canalizare.
Echipamentele pot fi instalate în spațiu necarosabil, carosabil, sau în zone cu pânză freatică ridicată. Se livrează gata asamblate, la montaj se racordează la sistemul de canalizare prin conducte de legătură.

Exploatarea este simplă și se poate realiza fără unelte ajutătoare şi fără a intra în interiorul bazinului. Prin instalarea sistemului de alarmă, oferit opţional, se realizează monitorizarea permanentă a gradului de umplere cu nămol / hidrocarburi al separatorului. Separatoarele sunt proiectate conform cerințelor normativului EN 858. Se asigură gratuit asistență tehnică la montaj, dacă este necesar. La cerere, se asigură service pe bază de contract pentru echipamentele livrate. Calitatea apelor epurate la ieșirea din separator respectă condițiile impuse de NTPA 001/2005 pentru deversarea apelor uzate în receptori naturali. Cantitatea maximă de lichide ușoare în efluentul separatoarelor de hidrocarburi este de 5 mg/l. La cerere, pentru zonele protejate se poate asigura un conținut maxim de lichide ușoare de numai 2 mg/l.

Capacele din beton armat ale bazinelor separatoarelor sunt realizate pentru clasa de încărcare D400 kN sau B125 kN, o atenţie sporită trebuie avută numai în cazul încărcărilor extreme (imediat lângă calea ferată, montare la adâncime peste
5 m etc.)
rolex replica watches

  • Separatoarele de hidrocarburi sunt echipate cu filtru coalescent și funcționează pe principiul separării gravitaționale
  • Se livrează asamblate, pregătite pentru montaj
  • Se utilizează pentru preepurarea apelor pluviale colectate de pe suprafaţa parcărilor şi a drumurilor
  • Se utilizează pentru preepurarea apelor uzate impurificate cu hidrocarburi
 
Pliante si cataloage
 Asistenta tehnica
ENVIA TNC flyer ENVIA TNC prescriptii de proiectare