PURECO Environment SRL

Bucharest, 13 Constantin Radulescu Motru Str., Ap. 44
Tel: +40 21 330 02 36
Fax: +40 21 330 02 36
office@pureco.ro
pentru o natura mai curata,
bine mediul de resurse şi, astfel, economică durabilă...

Epurare Levigat - PURE-RO / LTC

Sistem compact pentru epurarea levigatului din depozitele de deșe­uri menajere

Deșeurile menajere, plasate în depozite, sunt contaminate la un nivel foarte ridi­cat cu materiale organice biodegrada­bile. Epurarea levigatului - apărut  în urma umezelii și a precipitațiilor - este dificilă din cauza caracteristicilor instabile ale acestuia, a conținutului ridicat de materi­ale organice și de amoniac.

Pureco furnizează unități la cheie pentru epurarea levigatului în containere, dotate cu cea mai nouă inovație, așa-numitul modul Spacer Tube® (ST), fabricat și bre­vetat de Nanostone. Modulele ST repre­zintă nucleul tehnologiei cu osmoză inversă, instalată după pretratarea corespunzătoare.

best replica watches

Avantajele modulelor ST®

Avantajul principal al modulelor ST® este suprafața mare a membranelor, față de membranele disc aplicate pe recipi­ente cu membrană de aceeași mărime. Suprafața mai mare asigură un debit mai redus al membranei (l/h/m2) la aceeași viteză sau posibilitatea unei viteze mai mari prin membrană la un debit constant în membrană.

 

Datorită acestor fenomene, nu mai este necesară curățarea membranei RO atât de frecvent și astfel, randamentul apei curățate crește semnificativ.

 

Faze tehnologice principale ale Pure-RO/LTC

  • Filtrarea cu nisip pentru îndepărtarea particulelor principale de TSS
  • Filtrarea prin cartușe pentru îndepărta­rea particulelor fine de TSS
  • ST® conceput într-o configurație cu una, două și trei faze, în funcție de parametrii de deversare impuşi    și concentrațiile deversate

Membranele RO permit o concentrație ridicată de materiale organice în debitul de alimentare

Presiune de lucru intre 60-90 de bari, în interiorul carcasei din fibră de sticlă

Concentratul se reduce la minim la pre­siunea de 120 de bari în carcasa din oțel inoxidabil (faza concentratului)

 

  • În locul dozei de NaOH, degazificarea CO2 este aplicată pentru a crește pH-ul apei reziduale
  • Se poate utiliza schimbătorul de ioni, pen­tru a îndepărta majoritatea amoniacului și CaCO3 rămas din concentratul RO

 

Posibilitate de regenerare pe loc a răşinii (materialul de umplutură din schimbăto­rul de ioni)

Dedicați, prin activitățile noastre din domeniul protecției mediului înconju­rător, creării și conservării unui mediu natural curat și sănatos, am dezvoltat teh­nologia pentru epurarea levigatului într-o manieră complexă și sustenabilă.

 

Tehnologia noastră unică, ecologică, efi­cientă din punct de vedere al costurilor pentru epurarea levigatului se axează pe valoarea adăugată, precum și pe predicti­bilitate, fiabilitate, flexibilitate și abordare multifațetată.

 
Pliante si cataloage
 Asistenta tehnica
pure-ro-ltc-ro.pdf